„SPK Complex“ Screening in Oslo, Norway

At the KUNSTNERNES HUS in Oslo:

SPK COMPLEX ; November 18th. 2018.

Introduction: Per Johan Isdahl, Psychiatrist

Where:  Wergelandsveien 17 NO-0167 Oslo

more information here: https://kunstnerneshus.no/kino/spk-komplex

Den anti-psykiatriske sosialistiske pasientenes kollektive (SPK) ble grunnlagt i Heidelberg i 1970. Deres marxistiske tenkning tok utgangspunkt i at samfunnets kapitalistiske strukturer var årsaken til psykisk lidelse i befolkningen. For å helbrede pasienten måtte pasienten først helbrede systemet – med voldelige midler, om nødvendig.

Visningen innledes av psykolognestor Per Johan Isdahl.

Det begynte som et selvorganisert eksperiment i gruppeterapi med psykiatriske pasienter ledet av doktor Wolfgang Huber. I starten var fokuset på å ta Hegels tekster aktivt i bruk i terapien, men etter hvert ble gruppen mer radikalisert. Enkelte av medlemene gikk under jorden med den venstrepolitiske terrorgruppen Røde Armé Fraksjon (RAF).

SPK Komplex undersøker et lite kjent kapittel i vesttysk historie og gir et nyansert bilde av det sosiale klimaet rundt gruppen gjennom omhyggelig utforskning av dokumenter og grundige intervjuer med tidligere medlemmer.